Brautir

Sameinleg markmið brauta eru að nemendur verði færir um að:

Frá og með hausti 2015 verður kennt samkvæmt nýrri námskrá við skólann. Boðið verður upp á fjórar námsbrautir til stúdentsprófs:

 • alþjóðabraut

 • náttúrufræðibraut

 • lista- og nýsköpunarbraut

 • viðskiptabraut

 • geta nýtt sér nýjustu upplýsingatækni til að leysa fjölbreytt verkefni

 • sýnafrumkvæði, ábyrgð og umburðarlyndi og beita gagnrýnni hugsun

 • miðla upplýsingum í ræðu og riti jafnt á íslensku sem og erlendum tungumálum

 • meta og skilja menningarleg verðmæti

 • gæta jafnréttis á öllum sviðum og temja sér ríka siðferðisvitund

 • meta upplýsingar um samfélagið, umhverfið og náttúruna

 • taka þátt í umræðum og rökstyðja mál sitt á málefnalegan hátt

 • virða skoðanir annarra og geta leyst verkefni í samvinnu við aðra.

Markmið Verzlunarskóla Íslands er að:

 • brautskráðir nemendur verði færir um að takast á við nám á háskólastigi, hérlendis sem og erlendis

 • búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífi og lýðræðisþjóðfélagi

 • stuðla að alhliða þroska nemenda, efla víðsýni þeirra og skapandi hugsun

 • þjálfa nemendur í sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum

 • efla félagslega hæfni nemenda í samskiptum og samvinnu við aðra.

 

Stúdentspróf er  tekið á þremur árum. Fjöldi eininga til stúdentsprófs er 207 framhaldsskólaeiningar (fein). Náminu á öllum brautum má skipta í þrennt:

 1.  Sameiginlegur kjarni. Þetta eru samtals 97 fein og eru allar þær greinar sem eru sameiginlegar öllum brautum

 2.  Brautarkjarni. Brautarkjarninn er 60 fein og eru greinar sem einkenna viðkomandi braut

 3. Pakkar og val. Hér getur nemandinn valið sér áfanga og sérhæft sig í samræmi við það hvert hann stefnir að stúdentsprófi loknu. Þessi hluti er samtals 50 fein. 30 af þeim eru bundnar í pakka sem nemandinn velur og síðan eru samtals 20 fein (4 áfangar) frjálst val.

2017 Verzlunarskóli Íslands

Hannað og framleitt af IRIS